លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់របស់ គណនីកុមារ?

 • អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ១.៦៨% ខ្ពស់ជាងអត្រាការប្រាក់គណនីសន្សំធម្មតា

 • មិនមានកំណត់លើទំហំទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីអត្រាការប្រាក់

 • ទំហំធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួន មានចំនួន ២ ដងនៃសមតុល្យដែលនៅសល់ក្នុងគណនីកុមារ

 • ការទទួលបានការធានាខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ ១០០,០០០ ដុល្លា

 • អាចអនុវត្តបានចំពោះមាតាបិតា ជីដូនជីតា និងអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់

 • មិនមានកាតព្វសម្រាប់ការដាក់សន្សំជារៀងរាល់ខែ

 • ដកប្រាក់បានគ្រប់ពេលវេលា (អាចមានកម្រៃសេវារដ្ឋបាល)

 

 

ទោះជាការដាក់ប្រាក់ប្រចាំខែចូលក្នុងគណនីកុមារ មិនមែនជាកាតព្វកិច្ច តែធនាគារលើកទឹកចិត្តអោយមាតាបិតាបង្កើតកាលវិភាគផ្ទេរប្រាក់ដោយខ្លួនឯង ដើម្បីដាក់ប្រាក់ជារៀងរាល់ខែពីគណនីសន្សំស៊ីអាយអិមប៊ី។ សមតុល្យខ្ពស់ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ និងភ្ជាប់ជាមួយការពារធានារ៉ាប់រងល្អប្រសើរ។

 

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?