• គណនីកុមារ

ទទួលបានការប្រាក់បន្ថែម ២០០% ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំដំបូង និង ១០០% បន្ថែមចាប់ពីឆ្នាំទី៦ រហូតដល់កុមារអាយុ ១៨ឆ្នាំ

 

 

 

រហ័សងាយស្រួលក្នុងការសន្សំប្រាក់ តាមរយៈម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ

ទទួលបានតុក្កតាសន្សំប្រាក់ដ៏ស្រស់ស្អាត រហូតអស់ពីស្តុក

 

 

 

 

គណនីកុមារនឹងប្តូរទៅជាគណនីសន្សំសំចៃ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលកុមារគ្រប់អាយុ ១៨ឆ្នាំ

ទទួលបានសៀវភៅគណនីកុមារដោយឥតគិតថ្លៃ

ការប្រាក់ត្រូវបានគណនាប្រចាំថ្ងៃ និងបញ្ចូលក្នុងគណនីអតិថិជនជារៀងរាល់ខែ

សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន សម្រាប់បើកគណនីដូចខាងក្រោម៖

  • កុមារត្រូវមានអាយុក្រោម ១៨​ឆ្នាំ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវរូបថត ១សន្លឹក និងលិខិតសម្គាល់ខ្លួនកុមារ​ (សំបុត្រកំណើត​/អត្តសញ្ញាណបណ្ណ)
  • មាតាបិតា ឬអណាព្យាបាល ត្រូវមានលិខិតសម្គាល់ខ្លួនណាមួយ ដូចជាអត្តសញ្ញាណបណ្ណ លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។ ជនបរទេសត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ។
  • សូមដាក់ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា ៥០០ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់បើកគណនី

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ នឹងរីករាយបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

អត្រាការប្រាក់ ១% ក្នុងមួយឆ្នាំ
អត្រាការប្រាក់បន្ថែម ២% ក្នុងមួយឆ្នាំ

អាត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

  • ដាក់ប្រាក់ជារៀងរាល់ខែអប្បបរិមា ៥០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងរយៈពេល ១២ខែជាប់គ្នា
  • មិនធ្វើការដកប្រាក់ ក្នុងរយៈពេល ១២ខែជាប់គ្នា
  • ការប្រាក់នឹងបន្ថែមសម្រាប់តែគណនី ដែលមានសមតុល្យអតិប្បរមា ៥០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុង១គណនីប៉ុណ្ណោះ
  • អតិថិជននៅតែទទួលបានការប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ខួបថ្មី ដែលនឹងចាប់ផ្តើមរាប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃ ដែលអតិថិជនមិនអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌ
ទូរសព្ទមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨